e-stage

お問い合わせ

Tel.
02-168-7754
(Thai)
Tel.
095-742-6286
(English)
Tel.
+66-94-490-4463
(Japanese)

10/181 The Trendy, 23th Fl., Room 2304A,Soi Suhkumvit 13 Sukhumvit Rd. Klongtoey-Nua,Watana Bangkok 10110.

IT-business

IT-img01

การบริการซ่อมบำรุ่ง

เรานำเสนอการบริการช่วยเหลือโดยทั้งในและนอกสถานที่ของลูกค้า เมื่อเชริฟเวอร์มีปัญหา หรือมีการร้องขอ

การบริการช่วยเหลือในสถานที่ของลูกค้า

เราส่งที่ปรึกษาไปเพื่อช่วยเหลือด้านเทคนิคในสถานที่ของลูกค้า เพื่อให้ความช่วยเหลือในปัญหาทั่วไป ปัญหาการต่อสาย, ปัญหาการเชื่อมต่อกับเครื่อข่าย, การติดตั้งเชริฟเวอร์, การจัดการ และการตั้งค่า การให้บริการในสถานที่ของลูกค้านั้นไม่สามารถรับประกันการแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหา แต่เป็นความพยายามช่วยเหลือลูกค้าในการแก้ปัญหาโดยเต็มความสามารถของที่ปรึกษา หรือเป็นการเข้าไปยังหน่วยงานหรือธุรกิจของลูกค้าโดยตรงซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบและแสดงความจริงใจในการบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

IT-img01

การ่บริการช่วยเหลือนอกสถานที่ของลูกค้า

เป็นการช่วยเหลืออย่างเร่งด้วย ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต คุณก็สามารถเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของช่างเทคนิคได้ ซึ่งเป็นการซ่อมบำรุงแบบเป็นส่วนตัว ด้วยการช่วยเหลือด้วยระบบทางไกล และ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการให้ช่างเทคนิคเข้าไปที่บ้านหรือที่ทำงานของลูกค้า ดังนั้นความเป็นส่วนตัวของคุณจะยังคงอยู่

IT-img02

Help-desk

เป็นการให้ข้อมูลและการช่วยเหลือต่อลูกค้า

IT-img03

  • Company infomation
  • e-stagejapan
  • Recruit
  • estagefacebook
  • colorfulbox  facebook
  • colorfulBOX